خانه
   
  ارتباط با ما
  ارتباط با اینترنت پرسرعت اردبیل
   
    

  پارسان اردبیل لین

  مهدی معصوم زاده

  Ardebil_parsonlin@reseller.parsonline.net

  http://ardebil.parsonline.com

  ۳۳۲۴۱۳۰۲ - ٠۴۵

  شنبه تا چهار شنبه ۸ الی ۲۰
  پنجشنبه ها ۸ الی ۱۹

  اردبیل، چهارراه امام خمینی، ساختمان صدر، طبقه سوم